Překlady publikované v časopisu Bechtěrevik i na webové stránce KB
Poř. číslo
Název článku
Bechtěrevik  č.
Počet znaků s mezerami
Počet normo-
stran
Stažení
Rok 2012
1
Jak porozumět příčinám vašich bolestí 142
10713 5,95
Download
2
Úraz páteře a Bechtěrevova choroba – zpověď pacienta 145
5490 3,05 Download
3
Stimulátory TENS – základní fakta 146 4271
2,31
Download
4
Anestézie a Bechtěrevova choroba - Informace pro pacienty 147 10401 5,78
Download
5
Přehled doplňkových terapií používaných u Bechtěrevovy choroby 148
8680
4,82
Download
6
Jak stres ovlivňuje nemoc, studie odhaluje zánět jako viníka 148 3733
2,07
Download
7
Únava a Bechtěrevova nemoc 149
8201
4,56
Download
8
Nová hypotéza - způsobuje "microbiome" (mikrosvět kolem i uvnitř nás) Bechtěrevovu chorobu? 149
7963
4,42
Download
9
Pacienti s Bechtěrevovou chorobou potřebují zvláštní zacházení 151
3482
1,93
Download
10
Nejnovější genetické výzkumy týkající se Bechtěrevovy choroby: HLA-B27 & ERAP1 152
3870 2,15 Download
11
Strukturální biomechanické koncepty ankylozující spondylitidy
... nové pojetí chorobného procesu u Bechtěrevovy choroby ...
152
6574 3,65 Download
12
Bechtěrevova choroba - rehabilitace v éře biologické léčby, existuje zde pro ni ještě prostor?
153
8888
4,94
Download

Rok 2012 - celkem

82266
45,70


               

Zpět na hlavní stránku