Motto: "The best sex and software are not paid for!"

Earth_rotation

SOUHRN - SUMMARY

KANCELÁŘSKÉ PROGRAMY - OFFICE SUITES
MATEMATIKA - MATHEMATICS
ASTRONOMIE - ASTRONOMY
FYZIKA A CHEMIE - FYSICS AND CHEMISTRY
CAD A GRAFICKÉ PROGRAMY - CAD AND GRAPHIC PROGRAMS
ANGLICKÝ THESAURUS - ENGLISH THESAURUS
DOPLŇKY A INTERNET - ACCESSORIES AND INTERNET


gyroscope


Proč nezkusit Linux - Why not to try Linux?

Zkuste uživatelsky velmi přátelskou linuxovou distribuci Ubuntu 14.04 „Trusty Tahr", mluví všemi jazyky, i česky, a je vybavena kompletním SW pro běžné uživatele, instalaci hravě zvládne i naprostý začátečník – všechno zdarma!
http://www.ubuntu.cz/

Try user friendly Linux distribution Ubuntu 14.04 „Trusty Tahr" equipped with all necessary SW for home user, speaks nearly in all world languages, installation is very easy even for beginners – completely free of charge!
http://www.ubuntu.com

 

Doporučený freeware pro Windows
(XP a vyšší verze)

Recommended freeware for Win
(XP and higher versions)

 

KANCELÁŘSKÉ PROGRAMY - OFFICE SUITES

LibreOffice - http://www.libreoffice.org/; OpenOffice - http://www.openoffice.org/

Kompletní plnohodnotné multiplatformní kancelářské balíky lokalizované do češtiny (vychází ze StarOffice), které obsahují všechny komponenty potřebné pro kancelářskou práci, tj. textový editor obdobný MS Word, tabulkový procesor podobný MS Excel, editor pro tvorbu prezentací (PowerPoint), editor webových stránek a vektorový grafický editor. Všechny komponenty jsou na vysoké úrovni a balíku MS Office mohou směle konkurovat. Kompatibilita s MS Office je již velmi dobrá, máte-li dostatečně výkonný HW, neváhejte!

Complete full-value  office suites available for many platforms (Win XP, Linux etc.) originated from StarOffice, localized to many world languages and containing all main components that everybody needs for everyday office work, e.g. text editor very similar to MS Word, spreadsheet corresponding to MS Excel, presentation editor replacing PowerPoint, web pages editor and vector graphic editor. All mentioned components are really of high quality and able to compete with MS Office. In case that your HW is up to date do not hesitate!

MATEMATIKA - MATHEMATICS

Maxima - http://maxima.sourceforge.net/

Maxima je komplexní matematický program vhodný jak pro symbolické, tak i numerické výpočty včetně grafického zobrazení výsledků.

Maxima is a complex computer program for doing mathematics calculations, symbolic manipulations, numerical computations and graphics.

Scilab - http:// www.scilab.org

Rozsáhlý multiplatformní program pro numerické výpočty, matice a simulace. Použitá syntaxe je velmi podobná Matlabu.

Excellent multiplatform tool for general numeric math, matrices and simulations. Syntax is very similar to Matlab.

Octave - http://www.octave.org

Další matematický program pro numerické výpočty a matice. Použitá syntaxe je velmi podobná Matlabu.

Another tool for general numeric math and matrices. Syntax is very similar to Matlab.

Yacas - http://yacas.sourceforge.net/yacas.html

Yacas jelehce ovladatelný matematický program pro obecné použití, jeto program pro symbolické zpracování matematických výrazů. Používá vlastní programovací jazyk navržený jak pro symbolické, tak i pro jakékoliv velmi přesné numerické výpočty.

Yacas is an easy to use general purpose Computer Algebra System for symbolic manipulation of mathematical expressions. It uses its own programming language designed for symbolic as well as arbitrary-precision numerical computations.

Euler - http://mathsrv.ku-eichstaett.de/MGF/homes/grothmann/euler/index.html

Euler je mocná numerická laboratoř vybavená programovacím jazykem. Zde lze provádět výpočty s reálnými a komplexními čísly, vektory imaticemi. Je zde možné vytvážet i 2A/3D grafy. Euler je dodáván společně s programem YACAS. sytémem zaměřeným na algebraické symbolické výpočty, lze tedy snadno kombinovat numerické a symbolické výpočty.

Euler is a powerful numerical laboratory equipped with a programming language. The system can handle real, complex numbers, vectors and matrices. It can produce 2D/3D plots, a programming language is Included. Euler comes with Yacas, a computer symbolic algebra system, so one can easy combine symbolic and fast numeric programming.

Sycion - http://www.sicyon.com

Sycion je freeware komplexní vědecká kalkulačka vhodná stejně pro studenty I professory, výzkumníky a vývojáře - je užitwčná pro každého, kdo používá fyzikální a chemické vzorce a tabulky konstant. Snadno se používá a je vybavena vším potřebným pro výpočty, anylýzu výrazů, případně programové funkce.

Sicyon is an all-in-one scientific calculator for every student and professor, researcher and developer - everybody using physical or chemical formulas and tables of constants. It is easy-to-use and has everything you need to calculate or analyze expressions or program functions.

ASTRONOMIE - ASTRONOMY

Cartes du Ciel - http://www.astrosurf.com/astropc

Velmi kvalitní planetárium s rozsáhlými katalogy objektů a dostupné v mnoha evropských jazykových mutacích (včetně češtiny).

High quality planetarium equipped with many objects catalogues and available in many languages (even of smaller European nations).

StarCalc - http://www.m31.spb.ru/StarCalc/main1251.htm

Rovněž velmi kvalitní a rychlé planetárium vhodné pro běžné uživatele.

High quality and speedy planetarium suitable mainly for common users.

Home Planet - http://www.fourmilab.ch/homeplanet/

Další kvalitní planetárium, proslulé již od dřevních dob Windows 3.1, zde proto rozhodně neopominutelné, zkrátka prvotřídní klasika.

Next planetarium famous since the Windows 3.1 era but not possible to miss it here, shotly first-class classic.

Celestia - http://www.shatters.net/celestia/

Simulace vesmíru v reálném čase, která vám umožní procházet vesmírem ve třech rozměrech.

A real-time space simulation that lets you experience our universe in three dimensions.

Stellarium - http://www.stellarium.org

Stellarium je freewarový software - licence GPL - který realisticky vykresluje hvězdnou oblohu v reálném čase. Program je dostupný pro platformy Linux/Unix, Windows a MacOSX. Se Stellariem můžete vidět totéž, co prostým okem nebo dalekohledem. Stellarium může být také použito jako planetárium.

Stellarium is free GPL software which renders realistic skies in real time with openGL. It is available for Linux/Unix, Windows and MacOSX. With Stellarium, you really see everathing what can be seen with your eyes, binoculars or a small telescope. Stellarium can be also used as planetarium.

FYZIKA A CHEMIE - FYSICS AND CHEMISTRY

ACD/ChemSketch - http://www.acdlabs.com/

ACD/ChemSketch is the powerful all-purpose chemical drawing and graphics package developed to help chemists quickly and easily draw molecules, reactions, and schematic diagrams, calculate chemical properties, and design professional reports and presentations.

ACD/ChemSketch je mocný grafický nástroj pro chemii, který umožňuje chemikům snadno a rychle kreslit molekuly, chemické reakce, schémata a diagramy, zjišťovat chemické vlastnosti látek a tvořit profesionální zprávy a prezentace.

Convert - http://www.joshmadison.com/software

Rychlý a komplexní konvertor matematických, fyzikálních a chemických jednotek.

Speedy and complex convertor of math, physical and chemical units.

CAD A GRAFICKÉ PROGRAMY - CAD AND GRAPHIC PROGRAMS

GIMP- http://www.gimp.org/

GIMP je skvělý freewarový grafický program původem z Linuxu. Je volně šířen pod licencí GNU jako mocný nástroj například pro retušování fotografií, tvorbu a úpravu obrázků. Je portován do řady operačních systémů (Windows, Unix, Linux, MacOS), a je k dispozici v mnoha jazykových mutacích včetně čwštiny.

The GIMP is the GNU Image Manipulation Program. It is a freely distributed great piece of software for such tasks as photo retouching, image composition and image authoring. It works on many operating systems (Windows, Unix, Linux, MacOS) and in many languages.

DoubleCad - http://www.doublecad.com

Zajímavý freeware 2D CAD kompatibilní s Autocadovými formáty "DWG", skurečně stojí za pozornost.

Freeware 2D CAD fully compatible with Autocad "DWG" format, really worthy of attention.

Google Sketchup - http://sketchup.google.com/

Freewarová verze 3D grafického editoru od firmy Google.

Freeware version of 3D graphic editor produced by Google.

Google Picasa - http://picasa.google.com/

Picasa je snadno ovladatelný freewarový program pro správu a úpravu obrázků a fotografií.

Picasa is easy to use free software for photo management from Google that helps you to sort and edit pietures.

Inkscape - www.inkscape.org/

Inkscape je open source vektorový grafický editor, podobný Adobe Illustratoru.

Inkscape is open source vector graphics editor, similar to Adobe Illustrator.

PhotoFiltre - http://www.photofiltre.com

Malý, ale velmi zajímavý a silný nástroj na editaci bitmapových obrázků a fotografií.

Small but mighty and efficient bitmaps and photos editor.

Irfanview - http://www.irfanview.com/

Malý a rychlý prohlížeč obrázků včetně konverze formátů. Je lokalizován do mnoha jazyků včetně češtiny.

Small and speedy pictures viewer able to convert various graphic formats. Localized to many world languages.

XnView - http://www.xnview.com/

Komplexní prohlížeč a konvertor obrázků. Je lokalizován do mnoha jazyků včetně češtiny.

Complex pictures viewer able to convert many graphic formats.  Localized to many languages.

Blender 3D - http://www.blender3d.org/

Velmi výkonný program pro 3D modelování a animace.

Very efficent program for 3D modelling and animations.

ANGLICKÝ THESAURUS - ENGLISH THESAURUS

WordWeb - http://wordweb.info/WW3

Velmi kvalitní freewarový anglický thesaurus.

Top freeware English thesaurus.

PROGRAMY PRO INTERNET - INTERNET PROGRAMS

Opera - http://www.opera.com/

Moderní internetový prohlížeč srovnatelný s IE 6 nebo Firefoxem. Obsahuje i zabudovaného kvalitního poštovního klienta. Je dostupný v mnoha jazykových mutacích včetně češtiny.

Modern web browser fully comparable with IE 6 or Firefox, which contains many various skins as well as built-in high quality e-mail client. Available in many world languages.

Firefox - http://getfirefox.com/releases/

Moderní internetový prohlížeč plně srovnatelný s Internet Explorerem 7 (v některých aspektech je dokonce lepší).

Modern web browser fully comparable with Internet Explorer 7 (in certain aspects even better).

Thunderbird - http://www.mozilla.org/projects/thunderbird/

Rychlý, spolehlivý a bezpečný poštovní klient, umožňuje i více poštovních účtů.

Small but very reliable mail client operating with more accounts.

Filezilla - http://www.sourceforge.net/projects/filezilla

Filezilla je výkonný FTP klient pro Windows 9x, ME, NT4, 2000 a XP. Byl koncipován tak, aby byl snadno ovladatelný a přitom obsahoval co nejvíce možností a přesto byl stále rychlý a spolehlivý.

Filezilla je výkonný FTP klient pro Windows 9x, ME, NT4, 2000 a XP. Byl koncipován tak, aby byl snadno ovladatelný a přitom obsahoval co nejvíce možností a přesto byl stále rychlý a spolehlivý.

Kompozer - http://www.kompozer.net/

Kompozer je nástupcem NVÚ, je to výborný WYSIWYG editor webových stránek, pomocí kterého můžete vytvářet nové nebo editovat již vytvořené  stránky. Stránky jsou vytvářeny přímo v grafickém režimu , takže hned během jejich vytváření vidíte, jak budou vypadat a není třeba znát jazyk HTML. Všwchny potřebné příkazy jazyka HTML jsou dotupné v menu nebo nástrojové liště.

Kompozer as a successor of Nvu is an efficient HTML (Hypertext Markup Language) editor that allows you to create and edit web pages. Kompozer is a WYSIWYG editor, so you can display how your page will look to the reader as you're creating it. It is not necessary for you to know HTML, since most of the basic HTML functions are available as commands from the toolbars and menus.

FTP Commander - http://www.internet-soft.com/

Jednoduchý, ale plně funkční FTP stahovač.

Simple but efficient free FTP downloader.

RŮZNÉ DOPLŇKY - VARIOUS ACCESSORIES

PDF Creator - http://www.sourceforge.net/projects/pdfcreator/

Program pro tvorbu dokumentů ve formátu PDF. Instaluje se jako virtuální tiskárna a stačí zadat tisk touto tiskárnou, výsledkem je PDF soubor. Umí bezvadně českou diakritiku.

Program for PDF documents creation. During instalation procedure a new virtual printer is introduced and now printing from any program by means of virtual printer forms PDF file.

ZipGenius - http://www.zipgenius.it/

ZipGenius je univerzální balík pro kompresi souborů, je snadno ovladatelný, podporuje více než 20 typů kompresních archivů včetně RAR, ARJ, ACE, CAB, SQX, dokumetů OpenOffice.org a skvělý 7-zip.

ZipGenius is the universal file compression suite, it is free and easy to use, supports more than 20 formats of compressed archives, including RAR, ARJ, ACE, CAB, SQX, OpenOffice.org documents and the excellent 7-zip.

FreeCommander - http://www.freecommander.com

Pěkný a efektivní souborový manažer se dvěma panely, který má mnoho užitečných nástrojů pro správu souborů, např. nástrojovou lištu s ikonami pro všchny běžné operace, zabudovanou podporu kompresního formátu ZIP a další užitečné funkce.

Very nice and efficient dual panel file management and navigation utility. FreeCommander includes many powerful tools such as a toolbar, Zip compression support and many other usefull functions.

Avast Antivirus - http:/www.avast.com

Velmi kvalitní antivirový program - zdarma pro domácí uživatele.

Very good antivir program - free for home users.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU - BACK TO MAIN PAGE