Vernisáž výstavy obrazov výtvarníka Mira Ďuržu


Nové Mesto nad Váhom, 2005

Slavnostný akt odovzdania rodinného erbu M. Ďuržovi s manželkou. 

Jeho symbolické „pasovanie do šľachtického rodu“. Vstrede najvyšší herold SR, ktorý erb odovzdal.

 
   Ako sme vás už informovali, v predminulý týždeň bola v novomestskom múzeu vernisáž výstavy obrazov známeho karikaturistu a výtvarníka Mira Ďuržu. Pod názvom Novomestské vertikály sa predstavuje tohtoročný jubilant - šesťdesiatnik so svojou menej známou tvorbou - obrazmi Nového Mesta nad Váhom - jeho pamiatok, portrétnou tvorbou a plátnami s prírodnými motívmi, najmä kvetmi.
    Miro Ďurža je predovšetkým karikaturistom a humor je podľa neho samotného súčasťou jeho života i keď nie vždy má dôvod na smiech. O tom, že život je plný absurdít sa dennodenne presviedča a snaží sa to i zachytiť vo svojich karikatúrach. Jeho kreslený humor je často bez slov, ktoré nepotrebuje a napriek tomu mu rozumejú všade na svete. Svedčí o tom i množstvo ocenení, ktoré získal v zahraničí na výstavách a súťažiach. K tým nedávnym patrí registrácia v medzinárodnej organizácii grafikov FECO v Belgicku..
    Povedali sme už, že jubilant - 60-nik napriek humornému pohľadu na život pri obzretí na uplynulé roky neraz vidí pravý opak humoru. Ako však sám hovorí, pohoda, bezstarostnosť a ani veselé príhody nemusia byť tou pravou inšpiráciou pre jeho tvorbu. Niekedy je to práve naopak. A práve Miro mal takýchto inšpirácii nadostač. Veď už v roku 1968 prežil pád dopravného lietadla iba s natrhnutým obočím. Pred tromi rokmi prekonal ťažké onkologické ochorenie, ktoré sa však nie tak dávno vrátilo. Miro ležal dlhé týždne v nemocnici, rozrezaný a na infúziach. Vďaka Bohu, svojim priateľom, hlavne však svojej manželke Martine ako i lekárom a personálu na nemocničných oddeleniach, kde strávil neľahké chvíle, dostal sa z najhoršieho a mohol uskutočniť aj túto výstavu. Je o Novom Meste, o jeho uličkách, dvoroch a pamätihodnostiach, v ktorých dominuje kostol, o prírode plnej kvetov a zachýtáva i portrét, ktorý je častým v tvorbe tohto rodáka zo Zemianskeho Podhradia Mira Ďuržu.
    Vernisáž, ktorá sa uskutočnila za účasti mnohých jeho priateľov, známych, nie len výtvarných umelcov, mala svoju zaujímavú „programovú vložku“ na nádvorí novomestského múzea. Predstavitelia Slovenskej heraldickej spoločnosti odovzdali výtvarníkovi jeho rodinný erb. Práve Miro Ďurža je dlhoročným spolupracovníkom tejto spoločnosti v tom zmysle, že je výtvarným tvorcom erbov takmer všetkých obcí a miest v okrese Nové Mesto n.V. A to je ďalšia časť jeho tvorivého záberu.
    S tvorbou Mira Ďuržu sa určite budeme stretávať i v budúcnosti, veď jeho bytostným chcením je žiť a tvoriť, a tvorba u neho dokáže prekonávať nejednu životnú ťažkosť a problém. Nateraz sa s jej časťou môžete stretnúť až do 21. novembra t.r. v novomestskom múzeu.